امروز:

انحلال شرکت تضامنی و علل آن طبق قانون تجارت

اگر یک شرکت ایجاد کرده‌اید، و حالا دیگر نمی‌خواهید شرکت به فعالیت‌هایش ادامه بدهد، باید چه کارهایی انجام بدهید؟ دربارۀ انحلال شرکت یا زوال آن چیزی شنیده‌اید؟ برای انحلال شرکت تضامنی این مطلب را بخوانید.

هم‌چنین برای آگاهی بیشتر از ویژگی‌های شرکت تضامنی به مطلب «شرکت تضامنی چیست؟» مراجعه کنید.
مقدمه

همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم، شرکت تجاری یک شخصیت فرضی (شخصیت حقوقی) دارد. (برای مطالعۀ بیشتر، به مطلب «شخصیت حقوقی چیست؟» مراجعه کنید.)

که این شخصیت هم مانند شخصیت‌های حقیقی حیات و مرگی دارد. مسائل مربوط به پایان حیات شخصیت حقوقی به مرگ اشخاص حقیقی شباهت دارد. اما این تفاوت وجود دارد که قانون‌گذار اجازه داده است که شرکت تجاری پیش از این‌که کامل از بین برود، تعهدات ناتمامش را تمام کند، بدهی‌هایش را بپردازد و سود باقی‌مانده‌اش را بین شرکا تقسیم کند.

درنتیجه انحلال شرکت تجاری از آنجا آغاز می‌شود که شرکت تصمیم می‌گیرد عملیات تصفیه انجام بدهد. و زوال شرکت آن لحظه‌ای رخ می‌دهد که عملیات تصفیه به پایان می‌رسد. درواقع عملیات تصفیه این است که تمام دارایی‌ها و طلب‌های شرکت نقد می‌شود و بدهی‌هایش پرداخت می‌شود.
انحلال شرکت‌ها

شرایطی وجود دارد که وقتی اتفاق بیفتند، تمام انواع شرکت‌های تجارتی به واسطۀ آن‌ها منحل می‌شوند. این شرایط را مختصرا بیان می‌کنیم تا در مطلبی دیگر به تفصیل شرح بدهیم:

    از بین رفتن تعدد شرکا: برای ایجاد هر شرکتی حداقل دو شریک نیاز است. پس به هردلیلی این تعدد شرکا از بین برود و شرکت دیگر شریکی نداشته باشد، شرکت از بین می‌رود.
    انقضای مدت شرکت: ممکن است یک شرکت برای مدت محدودی ایجاد شده باشد. لذا با انجام فعالیت‌ها و پایان آن مدت، شرکت منحل می‌شود.
    انتفاء موضوع شرکت: درصورتی که انجام دادن موضوع شرکت غیر ممکن شود، مثلا از نظر قانونی ممنوع شود، یا به طور کامل انجام بگیرد، شرکت تجاری نیز از بین می‌رود.
    ورشکستگی شرکت: پس از صدور حکم ورشکستگی، شرکت منحل می‌شود.
    بطلان قرارداد شرکت: با توافق شرکا و امضای قرارداد شرکت، شرکت ایجاد می‌شود. حال اگر به هردلیلی این قرارداد باطل شود، موجب بطلان شرکت تجاری خواهد شد.
    تصمیم تمام شرکا: وقتی همۀ شرکا با توافق هم شرکت را ایجاد می‌کنند، پس می‌توانند با توافق هم شرکت را از بین ببرند.

انحلال شرکت تضامنی

در قانون تجارت، شرایط خاصی ذکر شده که به موجب آن یک شرکت تضامنی از بین می‌رود.

در مادۀ ۱۳۶ قانون تجارت علت‌های انحلال شرکت تضامنی این طور بیان شده است:


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

خسارات ناشی از نقض


با توجه به مفاد کنوانسیون پاریس باری حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین موافقتنامه تریپس، و با عنایت به قوانین و مقررات داخلی کشورها، این اختیار برای دارنده حق دارنده حق مالکیت معنوی وجود دارد
خسارات ناشی از نقض

که در صورت نقض حقوق خود بتواند علاوه بر تعقیب کیفری ناقض،مبادرت به تسلیم دادخواست جبران خسارات وارده نماید. در بسیاری از کشورها محاکم قضائی خاص و ویژه برا رسیدگی به این امور اختصاص داده شده است.

در حقوق داخلی ایران نیز زیان دیده می تواند به محاکم عمومی تهران برای مطالبه خسارات وارده دادخواست تقدیم نماید. لازم به ذکر است که در آیین نامه قانون احیاء دادسرا به رئیس قوه قضائیه این اختیار داده شده است که برای رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت معنوی، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه را اختصاص دهد.


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات

نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات

پیمانکاران و متقاضیان می توانند در این مقاله با نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات آشنا شده و با استانداردهای چینش فرم  ها آشنا شوند :

1-فرمها با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شوند.

۲-چنانچه از هر فرم تعداد بیشتری نیاز بود، از آن فرم کپی گرفته شود.

۳-فقط در محلهای خالی (سفید) اطلاعات نوشته شوند. اگر برای یک قلم اطلاعاتی جای خالی (سفید) در نظرگرفته نشده است، برای آن قلم اطلاعاتی چیزی نوشته نشود. مانند کد شرکت در فرم ۱۰۰

۴-در هر صفحه قلم اطلاعاتی اول نام پیمانکار است که باید نام خاص شرکت ذکر گردد.

۵-در هر صفحه قلم اطلاعاتی دوم تاریخ ارسال فرم است که تاریخی را که شرکت پیمانکار اقدام به ارسال فرم نموده است، ذکر گردد.

۶-در پایان، تعداد فرمهای شمارش شده و به ترتیب به هر فرم شماره صفحه اختصاص داده شود. این اعداد در قلم اطلاعاتی سوم قرار گیرند.

۷- فرمهای پرسشنامه:

    فرم ۱۰۰ مشخصات عمومی شرکت پیمانکار در این فرم وارد می شوند.
    فرم ۲۰۰ فهرست افراد شاغل در شرکت و مشخصات هریک در این فرم وارد می شوند.
    فرم ۳۰۰ فهرست سوابق کاری هریک از افراد شرکت در این فرم وارد می گردد.
    فرم ۴۰۰ مشخصات پیمانهای پیمانکاری شرکت در این فرم وارد می شوند.
    فرم ۵۰۰ – مشخصات مالی شرکت جایگزین فرم مربوط ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی میباشد.

دستورالعمل تکمیل فرم ۱۰۰ :

در این فرم مشخصات عمومی شرکت پیمانکار مشخص میشود.
روش تکمیل هر قلم اطلاعاتی :

کد شرکت: این کد توسط سازمان به صورت یکتا به شرکت نسبت داده م یشود و لازم نیست توسط وی ( پیمانکار ) در فرم تکمیل گردد.

نام کامل شرکت: نام کامل شرکت مطابق با آخرین تغییرات ثبت شده (ممکن است کلماتی چون ساختمانی، مهندسی فنی و… در نام ثبتی شرکت وجو.د داشته باشد که باید ذکر گردند.

نامهای قبلی شرکت: چنانچه شرکت قبلاً با نامهای دیگری فعالیت می کرده است، آن نامها به ترتیب از آخرین نام ذکر گردند.

تلفنهای دفتر مرکزی: حداکثر سه تلفن دفتر مرکزی شرکت ذکر شود.

شماره ثبت: شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ذکر گردد.

محل ثبت: محل ثبت شرکت به تفکیک استان و شهر محل ثبت ذکر گردند.

تاریخ ثبت: تاریخ ثبت شرکت به روز، ماه و سال ذکر گردد.

نوع ثبتی: نوع ثبتی شرکت که م یتواند تنها یکی از حالات زیر باشد.

    تضامنی
    نسبی
    مختلط غیرسهامی
    مختلط سهامی
    با مسئولیت محدود
    سهامی عام
    سهامی خاص
    تعاونی تولید

تاریخ تأسیس: تاریخ شروع به کار شرکت ذکر گردد.

نشانی فعلی شرکت: نشانی دفتر مرکزی شرکت در حال حاضر ذکر گردد.

نوع مالکیت دفتر مرکزی: یکی از حالات:  استیجاری،  ملکی،  سایر ذکر گردد.

سطح زیربنای دفتر مرکزی: مطابق با سند ملک مساحت دفتر مرکزی ذکر گردد.

تعداد کارکنان شرکت: تعداد کارکنان شاغل در هر قسمت از شرکت ذکر گردد.

فعالیت مورد در خواست: در این قسمت رشت ههای پیمانکاری که شرکت در آنها قصد دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت دارد، ذکر گردد. رشته ها مطابق با آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ذکر شوند.

دستورالعمل تکمیل فرم ۲۰۰:

در این فرم فهرست افراد شرکت خواسته شده است. مشخصات کامل افراد شرکت، در این فرم آورده شده است. در فرم ۳۰۰ فهرست سوابق کاری هر یک از افراد نامبرده در این فرم مرقوم می گردد. بدیهی است که به ازاء هر شخص که در این فرم از وی نامبرده می شود، فرم ۳۰۰ بصورت جداگانه تکمیل گردد.
روش تکمیل هر قلم اطلاعاتی :

ردیف: ردیف

نام: نام شخص ذکر گردد.

نام خانوادگی: نام خانوادگی ذکر گردد.

نام پدر: نام پدر ذکر گردد.

کد ملی: کد ملی شحص در صورت وجود ذکر گردد.

شماره شناسنامه: شماره شناسنامه ذکر گردد.

تاریخ تولد: به روز ، ماه و سال مطابق شناسنامه ذکر گردد.

سمت: آخرین سمت شخص در شرکت که می تواند یکی از حالات زیر باشد،الف : مدیرعامل ب:  اعضاء هیئت مدیره ج : کارکنان.

محل صدور : محل صدور شناسنامه به تفکیک شهر و استان مطابق شناسنامه ذکر گردد.

سهام: در مورد این سه قلم چنانچه شخص در شرکت سهامدار نم یباشد، خان ههای مربوطه با عدد صفر پر شوند.

مبلغ سهام: مبلغ سهام هر یک از افراد شرکت ذکر گردد.

تعداد سهام: تعداد سهام هر یک از افراد شرکت ذکر گردد.

درصد سهام: درصد سهام هر یک از افراد شرکت ذکر گردد.

مدرک تحصیلی: یکی از مدارک الف :دیپلم ب: فوق دیپلم ج: لیسانس د: فوق لیسانس ه :دکتری ذکر شود. چنانچه که شخص تحصیلات کمتر از دیپلم دارد، از ذکر آن خودداری کنید.

رشته تحصیلی: رشته تحصیلی اخذشده، مطابق با مدرک تحصیلی صادرشده ذکر گردد.

تاریخ اخذ: تاریخ اخذ مدرک مطابق با مدرک تحصیلی صادر شده ذکر گردد.

نام دانشگاه: نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی صادرکننده مدرک تحصیلی ذکر گردد.

کشور: نام کشور صادرکننده مدرک تحصیلی ذکر گردد.

در آخر جمع درصد سهام کل افراد شرکت باید عدد ۱۰۰ را نشان دهد.

هر یک از افراد نامبرده شده، مقابل نام خود را امضاء نمایند.

دستورالعمل تکمیل فرم ۳۰۰

در این فرم فهرست سوابق کاری افراد شرکت خواسته شده است. به ازای هر شخصی که در این فرم از وی نامبرده می شود، باید یک ردیف در فرم ۲۰۰ پر شده باشد. در غیر این صورت در روند تشخیص صلاحیت شرکت این فرم نادیده گرفته خواهد شد.
روش تکمیل هر قلم اطلاعاتی :

نام: نام شخص ذکر گردد.

نام خانوادگی: نام خانوادگی شخص ذکر گردد.

شماره پرسنلی: به هر شخص یک کد یکتا از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص می یابد. تکمیل این قسمت برعهده پیمانکار نیست.

سوابق کار: سوابق کاری شخص به ترتیب تاریخ شروع پس از اخذ اولین مدرک تحصیلی

از تاریخ: تاریخ شروع کار ذکر گردد.

تا تاریخ: تاریخ پایان کار ذکر گردد. چنانچه این سابقه کاری هنوز ادامه دارد، این تاریخ را برابر با تاریخ ارسال فرم که در ابتدای صفحه پر شد، قرار دهید.

سمت: سمت شخص در محل کار ذکر گردد. یکی از سمتهای الف :مدیرعامل ب: اعضاء هیئت مدیره ج: کارکنان انتخاب شود.

موضوع کار: موضوعی که شخص در آن کار می کرده است، ذکر گردد. در پر کردن این قلم اطلاعاتی به این نکته توجه داشته باشید که کارشناس مطابق اطلاعات این ستون رشته پیمانکاری که شخص در آن مشغول بوده است را بدست خواهد آورد. پس در پر کردن این قلم، دقت رعایت شود.

نام شرکت/ مؤسسه/ دستگاه اجرایی: محل کار شخص ذکر گردد.

رشته پیمانکاری: تکمیل این قسمت برعهده پیمانکار نیست.

دستورالعمل تکمیل فرم ۴۰۰

در این فرم فهرست پیمانهای انجام شده توسط شرکت می آید. اگر در ازای هر پیمان هنوز صورت وضعیتی دریافت نشده است، آن پیمان را نیز در این فهرست ذکر کنید.
روش تکمیل هر قلم اطلاعاتی :

پیمانهای شرکت: در این قسمت فهرست پیمانهای شرکت با ذکر اطلاعاتی از هر کدام ذکر گردد.

موضوع پیمان: موضوع پیمان انجام شده ذکر گردد.

نوع پیمان: نوع پیمان که یکی از انواع الف: مدیریتی ب : دستمزدی ج : با مصالح ذکر گردد.

استان محل اجرا: استان محل اجرای پیمان ذکر گردد.

نام کارفرما: نام کارفرمای پیمان ذکر گردد.

تاریخ انعقاد: تاریخ عقد قرارداد با کارفرما مطابق با شرح خدمات پیمان ذکر گردد.

مبلغ اولیه: مبلغ پیمان مطابق با شرح خدمات قرارداد ذکر گردد.

تاریخ آخرین صورت وضعیت: تاریخ دریافت آخرین صورت وضعیت مطابق با مدارک ارائه شده ذکر گردد.

مبلغ آخرین صورت وضعیت: مبلغ آخرین صورت وضعیت دریافتی مطابق با مدارک ارائه شده ذکر گردد.

جمع مبالغ تعدیلها: جمع مبالغ تعدیل دریافت شده تا کنون ذکر شود. چنانچه تا کنون مبلغی بابت تعدیل دریافت نشده است، در این قسمت عدد صفر قرار گیرد.

جمع مبالغ مابه التفاوت: جمع مبالغ مابه التفاوت دریافت شده تا کنون ذکر شود. چنانچه تا کنون مبلغی بابت مابه التفاوت دریافت نشده است، در این قسمت عدد صفر قرار گیرد.

وضعیت پیمان: در این قسمت وضعیت پیمان مطابق با یکی از حالات الف  گذشته ب  در دست اجرا ج  خاتمه داده شده د  خلع ید شده ه- معلق ذکر گردد.

رشته پیمانکاری: رشته پیمانکاری که پیمان در آن رشته صورت گرفته است ذکر گردد. چنانچه پیمان در بیش از یک رشته انجام شده است، به ازاء هر رشته درصد آن رشته در کل پیمان ذکر شود. همچنین اگر پیمانکار در انجام پیمان با شرکتهای دیگری

همکاری داشته است، در این قسمت تنها رشته یا رشت ههای پیمانکاری که شرکت پیمانکار مورد تشخیص صلاحیت در آن فعالیت داشته است و نیز درصد هر کدام در کل پیمان آورده شود.

درصد: درصد سهم پیمانکار در هر رشته از کل پیمان.


نوشته شده در : یکشنبه 4 شهریور 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

دلایل ایجاد و راه اندازی شرکت های تجاری چیست ؟

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود  که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.
در ذیل به بررسی هر یک از این مزایا می پردازیم. قبل از ورود به بحث، شایان ذکر است چنانچه شما بزرگواران در هر یک از مراحل تاسیس و ثبت شرکت با مشکل و یا سوالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.قدر مسلم آن است که همکاران ما در این مرکز، همواره آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

    تجمع سرمایه و تخصص های گوناگون

همکاری شرکاء ضرورت برای ایجاد شرکت دارد و این همکاری با فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص های گوناگون مزیت های فراوانی را به همراه دارد که فعالیت فردی در بر ندارد. به همین دلیل، امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیر تجاری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.

    تقسیم و سود و زیان

هر شرکتی به قصد انتفاع تشکیل می شود و هدف آن تحصیل سود و تقسیم آن بین شرکاء است که در شرکت باید تصریح شود ولی نه قصد انتفاع و نه ذکر تقسیم سود ملازمه با آن ندارد و اگر شرکت ضرر بکند آن هم بین شرکا تقسیم خواهد شد.

    امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی

امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

    اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی

اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها منوط به ثبت شرکت است.برندهای معتبر داخلی و خارجی به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات مالی و حقوقی اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند.

    دریافت مجوز ها ، امتیازات و اعتبارات از سازمان ها و نهادها ( وام )

بسیاری از امتیازات و اعتبارات ، در اغلب موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود و اشخاص حقیقی از دریافت چنین مزایایی بی بهره هستند.


نوشته شده در : یکشنبه 4 شهریور 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها

" ارائه ی خدمات ویژه ی ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت کارا "
به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد :
_ نقد کردن دارایی شرکت منحله
_ وصول مطالبات شرکت منحله
_ پرداخت دیون شرکت منحله
_ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت بین سهامداران


تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است ، مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. ( ماده 204 ل. ا. ق. ت )
پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند ، از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید. با این کار، دیگر وظایف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد.
چنانچه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد و یا تعیین شده ، ولی به وظایف خود عمل ننماید ، هر ذی نفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید. مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر 2 سال است ، تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران ، بلامانع است.
لذا مدیران تصفیه ، نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب شده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش می باشند و حق دارند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از آن ها وکیل تعیین کنند ( ماده 212 ل. ا. ق) ؛ ولی مدیر تصفیه نمی تواند دارائی شرکت در حال تصفیه را به خود یا به اقارب خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهد. ( ماده 213 ل. ا. ق. ت)
در طول مدت تصفیه ، مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند، باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، منتشر شود ، ولی اتخاذ تصمیم ننماید ، مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود و صورت حساب های مقرر در ماده 217 ( ل. ا. ق. ت ) در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، جهت اطلاع عموم صاحبان سهام ، می باشند.

    اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه پس از پایان امر تصفیه شرکت سهامی ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها به منظور حذف نام شرکت از دفتر مرجع مذکور و دفتر ثبت تجاری اعلام نمایند و نیز جریان امر باید در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود ، آگهی شود.
پس از پایان تصفیه در صورتی که وجوهی متعلق به بستانکاران و سهامداران شرکت باقی مانده باشد، مدیر تصفیه مکلف است وجوه باقیمانده را در حساب مخصوص نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که مطالبات خود را وصول ننموده اند نیز به بانک مزبور تسلیم و مراتب را طی آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ، به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای دریافت مطالبات خود به بانک مورد نظر مراجعه کنند.

    مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه

مسئولیت مدنی مدیران تصفیه در اثر ارتکاب تقصیر تابع اصول کلی حقوق مدنی می باشد و چنانچه در اثر تقصیر مدیران تصفیه ، به سهامدار ، شخص ثالث ذی نفع یا شرکت مستقیماَ خسارتی وارد گردد، زیان دیده برای اخذ خسارت باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.
ماده 266 ( ل. ا. ق. ت) مدیر یا مدیران تصفیه را که از مقررات مندرج در ماده 225 ( ل. ا. ق. ت ) تخلف نموده باشد ، از لحاظ میزان خسارت وارده به بستانکارانی که طلب خود را دریافت نکرده باشند ، مسئول می داند.
در صورتی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه طلب بستانکار تکافو نمی کند ، دادگاه ذیصلاح می تواند به تقاضای هر ذی نفع ، هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده ، منفرداَ یا متضامناَ به پرداخت آن قسمت از دیونی که تادیه آن از دارائی شرکت امکان پذیر نیست محکوم می کند.
در مورد مسئولیت جزائی مدیران تصفیه ماده 268 ( ل. ا. ق. ت ) مقرر می دارد که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت در صورتی که عالماَ مرتکب جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20.000 تا 200.000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد :
_ عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت
_ عدم اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن
_ عدم اطلاع تودیع وجوه باقیمانده مذکور به اشخاص ذی نفع در طی آگهی ختم تصفیه
_ عدم تودیع وجوه باقیمانده ، پس از ختم تصفیه ، متعلق به سهامداران و بستانکارانی
_ دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ، همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و نیز عدم تسلیم صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارش حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند.
_ ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت ، مشروط بر آنکه تمدید ماموریت خود را خواستار شده باشند.
_ عدم تودیع وجوه باقیمانده ، پس از ختم تصفیه ، متعلق به سهامداران و بستانکارانی که طلب خود را وصول ننموده اند ، در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایرانی
_ و نیز ارتکاب جرایم مندرج در ماده 269 ( ل. ا. ق. ت ) منجر به حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محکومیت خواهد داشت. 


نوشته شده در : دوشنبه 29 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

نمونه صورت جلسه انحلال موسسهصورت جلسه مجمع فوق العاده موسسه ................... ثبت شده به شماره ...................... با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به انحلال موسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گرید :
1-......................... به سمت مدیر تصفیه موسسه تعیین گردید.
2- آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ................ تعیین گردید .
3- مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال موسسه نمود.
4- شرکاء به آقای .................... مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید.

امضاء شرکانوشته شده در : دوشنبه 29 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

لزوم ثبت و آگهی تصمیم انحلال و اسامی و نشانی مدیران تصفیه

    اسباب انحلال شرکت سهامی

موارد انحلال شرکت به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.
1. موارد عمومی انحلال
منظور از موارد عمومی انحلال مواردی هستند که در هر شرکتی می تواند منجر به انحلال شرکت شود. موارد عمومی انحلال عبارتند از :
الف) وقتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن تشکیل شده، انجام داده باشد مثل اینکه شرکت برای استخراج طلا از معدن تشکیل شده باشد و پس از اتمام ذخایر آن معدن موضوع شرکت نیز به پایان برسد.
ب) وقتی که انجام موضوع شرکت ناممکن گردد. مثلاَ شرکتی در زمینه واردات محصولی خاص فعالیت کرده و با تصویب قانون آن فعالیت غیرقانونی اعلام شده باشد.
ج) چنانچه مدت شرکت منقضی گردد و تمدید هم نشود. ( تمدید مدت شرکت با مجمع عمومی فوق العاده است چون با تغییر اساسنامه همراه است ).
د) چنانچه شرکت ورشکسته شود. ( انحلال قهری )
انحلال شرکت سهامی در صورت ورشکستگی تابع مقررات راجع به ورشکستگی است و در غیر این صورت تابع مقررات تصفیه شرکت سهامی است.
2. موارد انحلال اختصاصی شرکت سهامی
الف: تصویب مجمع عمومی فوق العاده
ب: صدور حکم قطعی دادگاه

    انتخاب مدیر تصفیه

مدیر تصفیه هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی و هم از بین سهامداران و هم خارج از سهامداران شرکت. مدیر تصفیه می تواند یک نفر یا بیشتر باشد.
به موجب ماده 204 لایحه، امر تصفیه اصولاَ با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته است یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال شرکت می دهد شخص دیگری غیر از مدیران شرکت را به امر تصفیه بگمارد.
به موجب ماده 205 لایحه، دادگاه در سه حالت ذیل با تقاضای ذینفع مدیر تصفیه را تعیین می کند :
1. انحلال شرکت با حکم دادگاه صورت گرفته باشد.
2. مدیر تصفیه تعیین شده به وظایف خود عمل نکند.
3. به هر علت مدیر تصفیه تصفیه تعیین نشده باشد.

    نشانی مدیران تصفیه

به موجب ماده 207 لایحه قانون تجارت، نشانی مدیران تصفیه از حیث ابلاغ اوراق همان نشانی مرکز اصلی شرکت است مگر آن که به حکم دادگاه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده نشانی دیگری در نظر گرفته شود.

    لزوم ثبت و آگهی تصمیم انحلال و اسامی و نشانی مدیران تصفیه

به موجب ماده 209 لایحه قانون تجارت، مدیران تصفیه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ انتخاب نام و نشانی خود را به همراه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه ناظر بر انحلال شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند تا برای اطلاع عموم در روزنامه ی رسمی و روزنامه شرکت آگهی شود.
روزنامه شرکت همان روزنامه ای است که آخرین مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب کرده است و انتخاب روزنامه در صلاحیت دادگاه و مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهند نیست.
به موجب ماده 210 لایحه، شرکت زمانی می تواند در برابر اشخاص ثالث به انحلال خود استناد کند که این انحلال ثبت و اعلان شده باشد. به عقیده دکتر پاسبان عدم قابلیت استناد در برابر ثالث در صورت عدم ثبت انحلال ، هم در خصوص رای انحلال دادگاه و هم رای انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده می باشد اما انحلال ناشی از ورشکستگی را شامل نمی شود.
به موجب بند 1 ماده 268 لایحه، در صورتی که مدیران تصفیه ظرف یک ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نکنند ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

    الزام ثبت و آگهی :

- تصمیم انحلال
- اسامی مدیر یا مدیران تصفیه
- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه
- آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار
- ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال : عدم قابلیت استناد در برابر ثالث


نوشته شده در : سه شنبه 23 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

طریقه تقسیم سود خالص شرکت تعاونی

xشرکت تعاونی ، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.
موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد و بر همین اساس ، می توان شرکت تعاونی را به انواع ذیل تقسیم نمود :
الف- شرکت تعاونی تولید ( محصولات صنعتی و کشاورزی ) .
ب- شرکت تعاونی فروش محصولات
ج- شرکت تعاونی مصرف
د- شرکت تعاونی ساختمان مسکن
ه- شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
و- شرکت تعاونی وام و اعتبار
ز- شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی.
با این حال قانون تجارت ایران، از بین شرکت های تعاونی تنها به شرح دو نوع تولید و مصرف پرداخته است.
شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف، ممکن است بر اساس مقررات مربوط به شرکت های سهامی و یا بر پایه مقررات خاصی که در قالب یک اساسنامه و با رضایت شرکاء تصویب می شود، تشکیل شود. بنابراین، شرکت تعاونی که از لحاظ شکلی مانند یک شرکت سهامی است می تواند به صورت یک شرکت سهامی شکل بگیرد و در این صورت لازم است مقررات مربوط به شرکت های سهامی مشروط بر آنکه مغایرتی با ماهیت شرکت تعاونی ایجاد نشود رعایت گردد.

    طریقه تقسیم سود خالص شرکت

سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب ذیل تقسیم می شود :
1. حداقل پنج درصد سود خالص با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره قانونی به حساب تعاونی منظور می شود. تا جایی که این ذخیره قانونی به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد. منظور کردن آن الزامی است. ( تبصره 1 ماده 25 ق. ب. ت )
2. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب مربوط منظور می گردد. منظور کردن آن اختیاری است. ( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
3. چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد. منظور کردن آن الزامی است. ( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
4. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء ، کارکنان ، مدیران و بازرسان تخصیص داده می شود. منظور کردن آن اختیاری است. ( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
5. پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد. ( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
6. حداکثر سود سالانه سهام نباید از 6 % تجاوز کند.

    انتقال سهم هر شریک در شرکت تعاونی

اعضاء می توانند آزادانه و بدون نیاز به تصویب سایرین سهم خود را به هر یک از اعضاء یا اشخاص جدید واجد شرایط واگذار نمایند. توجه داشته باشید که بنا بر ماده 12 ق. ش. ت انتقال باید حتماَ به یکی از اعضاء شرکت صورت می گرفت ، اما در حال حاضر چنین الزامی وجود ندارد. ( ماده 22 ق. ب. ت )
سوال : چه تفاوتی میان ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی در شرکت های تعاونی وجود دارد ؟
علیرغم آن که در شرکت های سهامی این دو عبارت به یک معنی هستند اما در شرکت های تعاونی مفهوم آن ها با یکدیگر متفاوت است. در شرکت های تعاونی :
- ذخیره قانونی الزامی و اندوخته احتیاطی اختیاری است.
- در هر سال حداقل 5 درصد از سود خالص باید به عنوان ذخیره قانونی منظور گردد. اما در صورت تمایل به منظور اندوخته احتیاطی نباید میزان آن از حداکثر 5 درصد سود خالص بیشتر شود.
- ذخیره قانونی تا جایی منظور می گردد که میزان آن به یک چهارم میانگین سرمایه آخرین سه سال شرکت برسد.


نوشته شده در : سه شنبه 23 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

تنظیم صورتهای مالی

تنطیم صورتهای مالی به عنوان مفهومی تعریف شده مطابق مقررات حسابداری، با مفهوم تهیه صورتهای معاملات و سود و زیان جهت آگاهی شرکا و تصمیم گیری به منظور تقسیم سود معنای یکسانی ندارد . چرا که صورتهای مالی در مفهوم ابتدایی به مجمع عمومی شرکا تقدیم و مورد بررسی و قبول یا رد قرار می گیرد . به علاوه صورتهای مالی در این مفهوم باید مورد تایید مراجع عمومی مربوطه و از جمله اداره دارایی قرار گیرد .
در حالی که ، صورتهای دارایی و معاملات سود و زیان در معنای دوم ، مستلزم رعایت تشریفات و استانداردهای حسابداری نیست و تنها جهت آگاهی شرکا و امکان تقسیم سود و تشخیص وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد.
قانون تجارت در بخش مقررات ناظر به شرکت با مسئولیت محدود، هیچ گونه اشاره ای به لزوم تهیه صورتهای مالی برای این شرکت ننموده است . لکن ، با توجه به تعمیم مقررات ماده 168و170 قانون  تجارت به شرکت با مسئولیت محدود که درآنها از صورت دارایی و بیلان سخن رفته ، لزوم تهیه صورتهای مالی استنباط می گردد. با این حال نباید از نظر دور داشت که ذکر صورت دارایی و بیلان در مواد مرقوم در ارتباط با وظایف و کارکرد هیئت نظار قرار دارد . در نتیجه پاسخ به این پرسش که در صورت عدم پیش بینی یا الزام نبودن هیئت نظار ، آیا تهیه صورتهای مالی همچنان ضرورت دارد یا خیر ودر صورت مثبت بودن پاسخ ، این تکلیف با وصف نبود ناظرین توسط چه شخص یا اشخاصی بایدصورت پذیرد ، از اهمیت اساسی برخوردار است .
آنچه که در عمل در رابطه با شرکتهای با مسئولیت محدود فاقد هیئت نظار رواج دارد و مورد ایراد مرجع ثبت شرکتها نیز قرار نمی گیرد ، عدم تهیه بیلان صورتهای مالی ازسوی این شرکت هاست . با این حال درصورتی که به موجب اساسنامه و یا تصمیم شرکا تهیه صورتهای مالی شرکت الزامی دانسته شود، تنها مرجع ذی صلاح در نبود بازرسان ، مدیر یا مدیران شرکت خواهد بود.
همان گونه که قبلا در بحث شرکتهای سهامی گفته شد ، در حقوق انگلستان علی رغم اهمیت بازرسی بر امور شرکت و تهیه صورتهای مالی ، قانون گذار به نحو روز افزونی حوزه شرکتهایی را که از ارائه صورتهای مالی به مجمع سالیانه معاف هستند ، گسترش می دهد . در حقوق این کشور انتخاب دست کم یک بازرس حساب، در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است و شرکتهای عام رد هر حال مکلف به انتخاب بازرس حساب بوده و تحت هیچ شرایطی از تکلیف مزبور معاف نیستند . در مقابل شرکتهای خاص تحت شرایط خاصی ممکن است خود را از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی معاف نموده و در نتیجه ،تصمیم به عدم نصب بازرس نیز برای چنین شرکتهایی تجویز شده است ، که عبارت از "شرکتهای کوچک "و"شرکتهای راکد " هستند .


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

شناخت ارکان شرکت دولتی

• تعریف شرکت دولتی :
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است. طبق ماده مذکور شرکت دولتی واحد یا سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود‌.
تبصره_ شرکت های که از طریق مضاربه و امثالهم به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت شناخته نمی شوند.

• ارکان شرکت دولتی :
شرکت های دولتی غالباً در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می شوند، لذا ارکان اینگونه شرکت ها، شبیه به ارکان شرکت سهامی خاص مطابق با قانون تجارت است، که عبارت است :
الف_ مجمع عمومی صاحبان سهام
ب_ بازرس یا بازرسان
ج _ هیأت مدیره
ولی نحوه ترکیب و انتخاب اعضای این ارکان تفاوت های محسوسی نسبت به شرکت سهامی خاص خصوصی وجود دارد، که به ویژگی این سه رکن اشاره می شود‌.

الف _ مجمع عمومی صاحبان سهام :
از لحاظ ترکیب مجمع عمومی، شرکت های دولتی را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد :
۱. شرکت های که سهام آنها مستقیماً به دولت شامل وزارتخانه، مؤسسات دولتی و سازمان های دولتی مستقل تعلق دارند‌.
۲. شرکت های که سهام آنها به سایر شرکت های دولتی تعلق دارد.
دراین نوع شرکت ها نیز نمایندگان شرکتهای صاحبان سهام در مجمع حضور خواهند داشت.
مطابق تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور : " از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. این حکم شامل شرکت هایی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه نفر وزیر شرکت داشته باشد نیز خواهد بود و شرکت های وابسته به وزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود. بازرس( حسابرس) این قبیل شرکت ها بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی توسط مجمع عمومی شرکت مربوطه تعیین خواهد شد.
در ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ( ۱۳۷۹) در مورد ترکیب مجمع عمومی شرکت های دولتی آمده است : نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ب_ بازرس قانونی :
اگرچه در شرکت های غیر دولتی، انتخاب بازرس قانونی به عهده مجمع عمومی است ولی در شرکت های دولتی، این اختیار از مجمع عمومی سلب گردیده و قانون در مورد بازرس قانونی از قبل تعیین تکلیف کرده است.
در ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی ( مصوب ۱۳۶۲) آمده است :
* توضیح _ وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است :
_ انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های مذکور مانند: بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی به خود، ملزم به حسابرسی می باشند وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
* ماده (۱۱) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی، در مورد وظایف بازرس قانونی در شرکت های دولتی مقرر می دارد :
" بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش ادواری خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی ارایه دهد.
تبصره _ اقدام بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود‌.
ولی در آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( مصوبه 19/1/1387 هیأت وزیران ) مقرر گردیده :
حسابرس و بازرس قانونی شرکت های دولتی توسط کارگروه ی متشکل از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی؛ و جامعه حسابداران رسمی از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهند شد.

ج_ هیات مدیره :
برای انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت دولتی، قوانین خاصی وضع نشده است، لذا انتخاب آنها همچون شرکت های سهامی غیردولتی توسط مجمع عمومی و طبق اساسنامه صورت می گیرد. ولی آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی در ماده ۷ مقرر می دارد : پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت های مشمول این آیین نامه، به انضمام خلاصه ای ازسوابق تجربی و تحصیلی وعملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال شود و با تشکیل جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصیم شود.


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

تقسیم سود و زیان شرکت با مسئو لیت محدود

به عنوان قاعده ، در شرکت با مسئولیت محدود سود بدست آمده از فعالیتهای شرکت بر مبنای میزان سرمایه هر شریک مشخص وتوزیع می شود . این قانون نه تنها در رابطه با شرکت مزبور ، بلکه نسبت به منافع حاصله از فعالیت همه شرکتهای تجاری اعمال می گردد. ماده 108 قانون تجارت ضمن بیان حکم یاد شده بر غیر آمره بودن آن در شرکت با مسئولیت حدود به شرح زیر حکایت دارد:
"روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد "
در ماده بالا ، استثنای وارد بر قاعده تقسیم سود وزیان به نسبت سرمایه ، ذکر خلاف در اساسنامه شرکت است . اینکه اساسنامه تا چه حدودی امکان پیش بینی مقررات متفاوت از تقسیم سود به نسبت سرمایه را دارد ، نکته بسیار تعیین کننده به شمار می رود. این استثنا در اساسنامه را به چند شیوه می توان تحلیل نمود؛ اینکه برای سهم الشرکه خاصی همانند سهام ممتازه در شرکت سهامی ، به عنوانی ویژه مانند سهم الشرکه ممتازه معین ساخت و یا آنکه بر اساس ویژگیهای شریک یا شرکای مورد نظر برای سهم الشرکه آنها امتیازات ویژه ای قائل شد .در مورد راهکار نخست باید یاد آور گردید ، که اصولا با توجه به منع صدور برگ سهم در شرکت با مسئولیت محدودو عدم امکان تمایز میان سهم الشرکه ها از یکدیگر ، به نظر می رسد تمایز میان سرمایه این نوع شرکت بر اساس امتیاز متصور نباشد . چرا که در شرکت سهامی، با ذکر عنوان سهام ممتازه یا هر نوع عنوان ممیزه دیگر به همراه امتیازات متعلقه بر روی برگ سهم ، می توان بدون توجه به دارنده آنها میان سهام تمایز برقرار نمود. بنابراین ، در شرکت با مسئولیت محدودبر خلاف شرکت سهامی، تنها به اعتبار شریک و نه خود سهم امکان اعطای امتیاز وجود دارد . زیرا که در شرکت سهامی در صورت انتقال سهام ممتاز ، امتیازات اعطایی نیز به همراه سهام مزبور واگذار می شود، مگر آنکه مشخصا امتیازات متعلقه به اعتبار دارنده و شخص معینی اعطا شده باشد . در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، به علت منع صدور برگ سهم، دادن امتیاز تنها به اعتبار خود شریک و نه سهم الشرکه ممکن می نماید .
شاید این امتیاز را بتوان با امتیازاتی که موسسین شرکت سهامی عام به تجویز بند 7 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای خود مطالبه می نمایند . مطابقت داد.
حال اگر ترتیب دیگری به جز تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه شرکا ، نه در اساسنامه بلکه در قراردادی خصوصی اتخاذ گردد، ارزش حقوقی چنین توافقی تاچه اندازه است ؟ آیا همان اثر قید مراتب در اساسنامه را دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت ، چنانچه وضع ترتیب دیگری در اساسنامه با قید آن در قرارداد خصوصی ، ارزش یکسان داشت ، نیازی به تاکید بر لزوم انعکاس استثنا بر قاعده مورد بحث در اساسنامه وجود نداشت . چرا که اساسنامه قابل اعتماد ترین سند نه فقط برای شرکا و شرکت بلکه برای اشخاص ثالثی است که  به نحوی در شرکت ذی نفع بوده و یا علاقه به خرید بخشی از سهم الشرکه شرکت و ورود به جرگه شرکا را دارند . به همین جهت ، هر گونه توافق خارج از اساسنامه به وضع سود یا زیانی بالا تر یا پایین تر از "به نسبت سهم الشرکه "را نمی توان از اسناد شرکت ومشمول احکام حقوق شرکتها برشمرد . بنابراین ، چنین توافقی تنها به عنوان قراردادی مدنی و مشمول ضمانع اجراهای مربوط به آن بوده وشریک و یا شرکای جدید جز در صورت امضا، هیچ گونه تعهدی به رعایت آن ندارند.


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

مسئولیت های مدیرعامل درشرکت های سهامی

نظربه اینکه مدیرعامل هرشرکت سهامی در ارتباط روزمره با امور داخلی و خارجی شرکت، خصوصاً با اشخاص ثالث قرار دارد، لذا شناخت مسئولیت های افرادی که این سمت را در تصدی دارند، کاربرد بیشتری برای عموم دارد.

• مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی :
کلاً مسئولیت های مدیرعامل یک شرکت سهامی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت های که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب_ مسئولیت های که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیرعامل شرکت های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.
این گروه از مسئولیت ها، حداقل مسئولیت های است که فرد مدیرعامل با آن مواجه می باشد و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی آن نمی توانند آن را کاهش دهند. در ماده ۱۴۲( لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) همین طبقه بندی مسئولیت های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است :
مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.
* مراد ازمدیران دراین ماده و سایر مواد قانون تجارت اعضای هیأت مدیره می باشد.
به غیرازطبقه بندی فوق، مسئولیت های مدیرعامل را می توان از جنبه دیگری و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت حقوقی
ب_ مسئولیت کیفری
الف_ مسئولیت های حقوقی :
مسئولیت حقوقی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً در رابطه با جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث و یا سهامداران شرکت به واسطه سوء مدیریت مدیر عامل می باشد. ماده ۱۴۲ که فوقاً اشاره شد، به مسئولیت حقوقی مدیرعامل برای جبران خسارت وارده با اشخاص ذی نفع اشاره دارد.
ماده ۱۴۳ قانون اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر یکی دیگر از جنبه های مسئولیت حقوقی مدیرعامل را بیان می دارد : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی به نحوی از روش ها معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده فوق قاعده مهمی دررابطه با مسئولیت حقوقی مدیران متخلف پیش بینی کرده است. لیکن درایران به ندرت ماده مزبورمورد استناد اشخاص ذینفع خصوصاً سهامداران شرکت های ورشکسته قرارمی گیرد، شاید دلیل اصلی این موضوع نیز،عدم آگاهی اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی خود می باشد.
مسئولیت حقوقی دیگر مدیرعامل ( وهمچنین اعضای هیئت مدیره) دررابطه با خسارت وارده به شرکت به واسطه اجازه به انجام معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت می باشد.
مطابق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره، هریک ازاعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت نمی توانند راساً و یا ازطریق شرکت هایی که درآنها سهامدار یا مدیرهستند، به حساب شرکت معامله کنند.
طبق ماده ۱۳۰همین قانون در صورت تخلف از ماده فوق و ورود خسارت به شرکت، مدیرعامل ( و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را صادر کرده اند با فرد طرف معامله متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب_ مسئولیت های کیفری :
به غیرازمسئولیت های حقوقی مدیر عامل که مورد اشاره قرارگرفت، قانون تجارت در برخی از موارد به منظور( حفظ نظم عمومی در نظام تجاری کشور) برای مدیر عامل ( واعضای هیأت مدیره) شرکت های سهامی مسئولیت کیفری و به تبع آن مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است.
برای نمونه، ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیرتوسط مدیرعامل واعضای هیأت مدیره مجازات حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است.
الف. تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور(فریبنده ).
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت.
ج. استفاده ازاموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگرکه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.
د. استفاده با سوء نیت ازاختیارات برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذی نفع باشند.
* همچنین طبق ماده ۲۶۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
* مواد ۲۶۲ و 263 لایحه مزبور نیز برای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صورت سلب حق تقدم از صاحبان سهام مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
به غیر از مواردی که در قانون تجارت برای مدیران شرکت های سهامی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ) مسئولیت حقوقی و کیفری پیش بینی کرده است، در برخی از قوانین دیگر، مسئولیت های دیگری برای این افراد در نظر گرفته شده است.
برای نمونه ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد : « مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال( وصل کردن) آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.»
" در ماده ۲۰۱ قانون فوق الذکر نیز برای مدیران اشخاص حقوقی که به قصد فرار ازمالیات ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را بر خلاف واقع تنظیم نمایند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است."
در مورد مسئولیت مدیرعامل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام به عمل آمده که سؤال و پاسخ به شرح ذیل می باشد :
" مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسئولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است."
سؤال : چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهایی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آیا طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارائی استفاده کنند‌.

• نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :
مدیرعامل شرکت نماینده است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسئولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مضمون ماده ۱۹۳ قانون صدور چک مسئولیت خواهند داشت.


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

پیش بینی اندوخته قانونی

قانون گذار در ماده 113 قانون تجارت ، شرکتهای با مسئولیت محدود را موظف به رعایت ماده 57 منسوخ دایر به منظور نمودن یک بیستم از سود خالص سالیانه شرکت تا مادامی که به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد ، نموده است . مطابق این مقرره :
"مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است "
با وجود آنکه قانون گذار در مورد اصل سرمایه و یا حداقل سرمایه لازم برای شرکت با مسئولیت محدود حکم روشنی مقرر نداشته ، با این حال منظور نمودن اندوخته قانونی را الزامی می داند . اگرچه ماده 57 از مواد منسوخ قانون تجارت به شمار می رود ، معذلک با توجه به حکم ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مفاد ماده مزبور نسبت به شرکت با مسئولیت محدود همچنان حاکم است .
به نظر می رسد ، شرکت علاوه بر اندوخته اجباری یا احتیاطی که سقف آن یک دهم کل سرمایه شرکت مقرر شده ، بدون نیاز به قید در اساسنامه و تنها با تصویب مجمع بتواند علاوه بر سقف الزامی ، یک بیستم عایدات خود را تحت عنوان اندوخته اختیاری منظور نماید . این معنا رابه روشنی از بخش اخیر ماده 57 (ماده 78 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347) مرقوم می توان دریافت .


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

مهم ترین تسهیلات و مزایای قانونی ثبت شرکت در مناطق آزاد

• مناطق آزاد تجاری:
منطقه آزاد تجاری، طبق تعریف به عنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد، برداشت جدیدتر از مناطق مذکور غالبا تحت عنوان مناطق پردازش صادرات مورد توجه قرار می گیرد. بانک جهانی در این باره معتقد است: منطقه آزاد تجاری، قلمروی معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان انجام می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عواض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد، اما کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی را می پردازند. ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقه تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را امکان پذیر می سازد و هم زمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازار های داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیدات آن به منظور صادرات مورد توجه می باشند، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود.

• تاریخچه مناطق آزاد کشور:
در اسفند ماه 1349، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال 1359 به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ماه 1368 هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره 19، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن ماه 1369 هیات وزیران، جزیره قشم، و در هجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
مناطق آزاد تجاری از کلید های اصلی رونق صادرات و واردات هستند. امروزه کشورها برای تامین سرمایه لازم جهت ایجاد زیر ساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.

• اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور:
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
_ جذب سرمایه های خارجی
_ محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
_ دستیابی به فناوری پیشرفته
_ ایجاد فرصت های شغلی جدید
_ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
_ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

• مهم ترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح ذیل می باشد :

    معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
    کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/خصوصی و شرکت های بیمه
    صد در صد مالکیت خارجی
    ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی
    مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی
    معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
    امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری
    آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
    تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
    نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
    فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
    صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
    شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی ماهر
    عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
    تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
    امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

• برخی از اصول کلی مقررات صادرات و واردات در منطقه آزاد عبارت است از:
- ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالایی که به موجب شرع یا قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
- مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
- کالاهایی که برای به کار گیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آن ها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

شیوه و تشریفات تصفیه شرکت


از آنجا که به بعضی مقررات و احکام تصفیه ، تحت عنوان اشکال انحلال و آثار آن اشاره شد، در بخش اصلی تشریفات تصفیه را در چهار چوب بررسی کارکرد ارکان شرکت در حال تصفیه بررسی نماییم ، تا ضمن مطالعه روند عملیات تصفیه ، مقایسه با کارکرد و وظایف ارگانهای شرکت در حال فعالیت صورت پذیرد .


نوشته شده در : یکشنبه 14 مرداد 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic